Benvinguts al setembre

"Entre l'ordi i la cibada, per no saber què escollir, una mula es va morir de fam en una porxada.
Així, alguna vegada, si el negoci o l'interès en un cas tan compromès ha vingut a conduir-nos,
per no voler decidir-nos, ens hem quedat sense res."


"El que s'escriu, dura; el que es diu... ningú l'atura"

dimecres, 5 de maig de 2010

Espanta però s'ha de saber. Article de Jordi Lleyda i Torres. Gràcies Jordi.

En els 3 anys de Montilla-Tripi 2, el deute de la Generalitat ha crescut 8.562 M€, un 62% - Grècia....Tripartit Montilla.
El deute de la Generalitat no es objecte, gairebé mai, i sobretot amb els desgoverns tripartits, d'anàlisi ni d'informació periòdica travès dels mèdia. Es un tema en "llista negra" tripartita. Per què?

Molt fàcil.

Es una barbaritat econòmica l'augment del deute públic de la Generalitat amb el tripi-2. 
No convé que es conegui. Es poden fer mal.

No es cert. El mal ja està fet. I la moxtxilla plena de caríssimes i pesades pedres que ens està deixant, a tothom, el tripi-Montilla es i serà molt dificil de suportar.

 Es una hipoteca grega a l'enèsima potència.

I en que s'han esvait els diners manllevats? Tampoc es coneix de manera còmoda.

Quins nous serveis tenim, coll.lectivament, a Catalunya els tres darrers 3 anys que justifiquin un augment de l'endeutament de 8.600 M. euros?

L'augment de funcionaris? Ha estat elevadíssim, sense precedents, fora de mida, però tampoc ho cobreix ni de bon troç.

Els desgoverns tripis semblaven màquines de gastar sense contrapartides visibles per a la ciutadania.

Però el trienni Montilla-Castells-Saura-CarodEl tripi-2 no es una gestoria, és un èxercit de tragaperres de bitllets de 100 i 500 € agafats, a crèdt, de bancs i caixes, catalans, espanyols i internacionals i d'on sigui.

Però cal pagar els interesos (molt baixos, fins ara, la qual cosa encara ho fa més greu) i retornar els capitals mallevats.

 Fins ara, pràcticament, no se'n tornen, es refinancen sempre , a pitjors condicions, es fa la bola molt més grossa i aparentment es guanya temps per als governants....però no per als ciutadans ni per al pais, que està com més va és i més endeutat.........i sense saber-ho ni ser-ne informat de manera adient.

Però les possiblitats de refinançament sempre s'acaben.

La il.lusió del crèdit només enganya als incauts, als tontos, als desinformats, o als que es consideren més llestos del que són. I el deute de la Generalitat de Catalunya està arribant -atesos els forats descomunals del trienni Montilla- al seu límit topall.

El cas de Grècia està molt a prop. En distància, i en nivells de deute a tornar.

No es una exageració. No. Es una preocupacio.

Vejam les dades resum actuals, tretes totes, absolutament totes, de lInforme Estadísitico darrer del Banco de España.

Deute vigent de la Generalitat de Catalunya el 31/12/2009: 22.605 M. €
(prop dels 4 bilions de les antigues pessetes).
Augment net del deute en el trienni Montilla-tripi2: (2007/8/9): 8.562 M. €
(un bilió i mig, gairebé, de les antigues pessetes, en 3 anys).
A finals del 2006, (final del primer tripartit Maragall), el deute públic era de 14.043 M. €.
I el primer tripartit, que va durar tres anys, va augmentar el deute en 3.125 M. €, un 29% més del deute que es va trobar al final de l'etapa Pujol. (Finals 2003: 10.918 M. €).

 En 23 anys A(del 1980 al 2003) l'endeutament acumulat va arribar a 10.900 M., i en 6 anys tripartits (del 2004 al 2009, el deute s'ha doblat, amb escreix, amb un increment, en 6 anys, de 11.687 (2 bilions ptes.) i del 107%.
La bola financera roda totalment descontrol.lada.  l'estabilització indispensable, abans de procedir a la necessària reducció del deute, comportarà sang, molta, suor, molt, i llàgrimes, moltes. Moltes.

 Recordem les fases temporals:

- 3 anys Montilla-tripi 2: + 8.562 M.€ (augment mitjà anual de 2.850 M. €/cada any).

- 3 anys Maragall-tripi 1: + 3.125 M. € ( augment mitjà anual de 1.040 M. €)

La "bola nova" Montilla triplica la "bola" del primer tripartit presidit per en Pasqual Maragall.
En 6 anys tripartits, + 11.687 M. € de deute, és a dir, una mitjana anual propera als 2.000 M. €, (1.948 M. €/any)per l'efecte de la dissortada etapa 2007-2009.

El tripi-2 ha triplicat el recurs a nou deute respecte al primer.
La diferència es abismal.

I el 2010 va pel camí del 2009 ( + 4.375 M. € d'increment del deute.) El 2008, l'augment del deute Generalitat va ser de 3.367 M. €, mentre que el el 2007 va ser de 820 M. €). El desgavell accelerat.

Els 6 anys anteriors (el 1998 al 2003, ambdòs inclussivament) el deute va augmentar en 1.668 M. € , és a dir, una mitjana anual d'augment del deute de 278 M. €.
Una setena part, una setena part, del que han generat les administracions tripartites.
Es a dir, el triparit s'ha endeutat 7 vegades mes, un 700% mes cada any, any rera any, que les darreres administracions nacionalistes de CiU.

Tot aquest període 1998-2003 va tenir com a màxim responsable econòmic de la Generalitat a Artur Mas (Conseller d'Economia des del 1997 i Conseller en Cap des del 2001).
En el darrer trienni convergent, (2001 a 2003), el deute public augmentà 741 M. € (una mitjana anual de 250 M. €), mentre que al trienni precedent (1998-200), la variacio de l'endeutament fou de 927 M. €.
(310 M. de mitjana/any).

 La diferència es abismal.
I el nivell assolit demencial. Gravós. Molt pesant.

El Deute de la Generalitat per càpita de català/ana ocupada *(amb treball ) ha evolucionat de la menra seguent:
Finals 2003 (final etapa Pujol): 10.918 M € de deute - Poblacio ocupada: 3.061.000 persones.
Deute per càpita de persona ocupada: (31.12.2003): 3.567 €.
Finals 2006 (final tripi Maragall) : 14.043 M. € i 3.452.000 persones ocupades
Deute per càpita de persona ocupada (31.12.2006): 4.068 €
Augment baix,relativament moderat, atès que també va augmentar molt l'ocupació.

Final 2009 (3 anys del trpi-2/Montilla): 22.605 M. € de deute i 3.136.000 persones ocupades.

DEUTE PER CAPITA DE CATALÀ/CATALANA OCUPAT A 31.12.2009: 7.208 €
Alarmant, oi? I preocupant, molt preocupant?
La motxilla de pedres a tornar als creditors es ja de més de 7.200 M. € a finals del 2009 i molt possiblement vorejarà els 9.000 €/capita quan acabi el present 2010. Milió i mig de les antigues pessetes.

El tripi Montilla ens ha generat un endeutament, per capita, de 3.200 € en 3 anys, i segurament culminarà el quadrienni amb un sobrepes a la motxilla del deute molt proper als 5.000 € per persona ocupada.

Rigor? No es això, evident, no es això.
Transparència? No en tenim, gens.

Però, naturalment, s'aproven pressupostos tripartits amb un dèficit inicialment previst (a cobrir amb apel.lació´a nou deute, a més de consolidar l'anterior pendent de retorn) i com el desajust pressupostari es del 30-40%, acaba el 2009 amb un increment net del deute de 4.400 M. €, que tant de bó no sigui superat el 2010.

Però dels 4.000 M. de dèficit corrent -nou deute per a quadrat els comptes- no ens treu ningu el 2010.

El quatrienni Montilla haurà doblat el deute que es va trobar en prendre posessió.
Es una autèntica bogeria financera, de la qual no en sóm prou conscients o preferim no saber-ho, girant el ulls a altres aspectes.

Però ara ja sabem el que ha passat a Grècia i com s'acaba la festa i el desgavell financer.
Doncs, i sense entrar en la situació global espanyola, gens satisfactòria, que també ens afecta a totes i a tots, la festa boja de la despesa que ha estat el tripartit-Montilla també s'acabarà de cop, i en no massa temps.

Potser ell, i el seu tripartit ja no hi sigui, però aquesta serà una de les maleïdes herències obligades que ens deixa la seva manca de rigor en la gestió i en l'administracio. Ens han endeutat a totes i a tots, fins les dues celles i també fins el serrell. I no ens n'haviem adonat. Com els grecs i les gregues.
Qui ens ho anava a dir.!!

 _______________________________________________________________

 DEUTE PUBLIC GENERALITAT CATALUNYA - EVOLUCIO

Final de: M. € augment net anual

 • 1995 6992 %
 • 1996 8058 1066 15%
 • 1997 9250 1192 15%
 • 1998 9745 495 5%
 • 1999 9925 180 2%
 • 2000 10177 252 3%
 • 2001 10757 580 6%
 • 2003 10918 88 1%
 • 2004 12259 1341 12%
 • 2005 13792 1533 13%
 • 2006 14043 251 2%
 • 2007 14863 820 6%
 • 2008 18230 3367 23%
 • 2009 22605 4375 24%

Augment deute viu en 6 anys tripartits(Del 2004 al 2009 incl.) 11.687 € 107%

Mitjana d'increment net anual deute durant el tripartit 1.948 €

Augment de deute viu net 6 anys precedents (CiU) (1998 a 2003) 1668 18%

Mitjana anual 278 €

Font: Butlletí Estadístic Banco de Espanya
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 13.9 Deuda por Comunidades Autónomas.
.

1 comentari:

Cristina ha dit...

De fet no m'agrada :) Felicitats Jordi.